Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeeld.

 

Medewerkster werkt als testspecialist op de afdeling Innovatie van een retail-organisatie. Zij is dagelijks bezig met het testen van de nieuwste toepassingen op het gebied van winkelautomatisering. Het InnovatieTeam voert kortlopende “trials/pilots” uit, in winkels, op het hoofdkantoor en online. Na de evaluatie van de trail/pilots wordt de oplossing weggehaald en worden daar lessen uit geleerd of doorontwikkeld. Op deze wijze is het InnovatieTeam in staat om jaarlijks 10 tot 20 in omvang en complexiteit variërende trials/pilots uit te voeren.

Het telkens weer vernieuwend bezig zijn betekent dat ook de kans op fouten groot is. Dat vereist enerzijds een gedegen gestructureerde functionele test aanpak en anderzijds out-of-the-box denken. Voor haar komt het erop neer om creatief te zijn in het opzetten van testgevallen o.a. ten aanzien van het gedrag van de consument en de winkelmedewerker. Door deze aanpak wordt bereikt dat de applicaties in een “as much as production like”  testomgeving de kwaliteit wordt getoetst en het risico op fouten bij  het in pilot nemen tot een minimum wordt beperkt. Het afbreukrisico bij nieuwe toepassingen is immers groot als er onverwachts storende fouten in het gebruik optreden. Door de gekozen testaanpak is de overgang van pilot naar uitrol voor deze organisatie slechts een schaal vergroting en een technische ingreep en is de functionaliteit uitermate betrouwbaar.