Home

Improvement

 

Improving your business by improving your ICT

 

Zo is het maar net: ICT is ondersteunend aan het bedrijf en niet andersom. Daarom ook dient ICT net als andere diensten betrouwbaar, effectief en resultaatgericht te zijn. De core-business moet kunnen vertrouwen op goed werkende systemen en mag daar eisen aan stellen.

Testen is een belangrijk instrument om dit te verwezenlijken.

Improvement is bij uitstek de partij die testdiensten tegen lage kosten kan realiseren. Wij werken met een kleine overhead, dus lage kosten in onze bedrijfsvoering. Daarnaast leveren wij testproducten op die herhaalbaar kunnen worden ingezet. Dat kan zelfs zo ver gaan dat we uw complete regressietest automatiseren.  Effectief omgaan met testen zit in onze genen.

Ervaar hoe betrouwbaar, effectief en resultaatgericht Improvement  werkt aan uw ICT-kwaliteit.

Improvement is een zelfstandige en onafhankelijke dienstverlener. Wij hebben geen belang bij bepaalde softwareleveranciers of softwareproducten en kunnen dus specifiek op uw organisatie gericht zijn en de ondersteuning en advisering bieden die het beste bij uw bedrijf past.

Een belangrijk kenmerk van ICT-kwaliteit is:

  • Voldoen aan de verwachting

Het komt vaak voor dat  niet alle verwachtingen klip en klaar beschreven staan. Immers, er zijn altijd impliciete verwachtingen die per organisatie en per persoon uiteen kunnen lopen.

Daarom is het van belang dat de testmedewerkers de verwachting ophalen en kennen. Dat vereist van de testprofessionals dat ze goed communiceren en in staat zijn om de juiste vragen te stellen. Zowel richting de eindgebruiker als naar de ontwikkelaar van de software. Improvement stelt daarom hoge eisen aan haar medewerkers op het gebied van communicatie. Daarnaast hebben de medewerkers van Improvement ervaring met een of meerdere ontwikkeltalen en spreken zij de taal van de ontwikkelaar.